Počet záznamov: 1  

Odpisovanie dlhodobého majetku v štátnej správe a samospráve

  1. HVOJNÍKOVÁ, Jana. Odpisovanie dlhodobého majetku v štátnej správe a samospráve. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1337-0197, 2019, roč. 14, č. 12, s. 20-24.
Počet záznamov: 1