Počet záznamov: 1  

Forum statisticum Slovacum

  1. Forum statisticum Slovacum : recenzovaný vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. 2x ročne. ISSN 1336-7420
Počet záznamov: 1