Počet záznamov: 1  

Zhodnotenie ekonomickej situácie v obciach pomocou pomerových a absolútnych ukazovateľov

  1. ANDREJOVSKÁ, Alena. Zhodnotenie ekonomickej situácie v obciach pomocou pomerových a absolútnych ukazovateľov. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2012. ISSN 1335-7182, 2012, roč. 13, č. 1, s. 102-108.