Počet záznamov: 1  

Ekonomický reporting – zrkadlo fungovania spoločnosti

  1. SOBEKOVÁ MAJKOVÁ, Monika. Ekonomický reporting – zrkadlo fungovania spoločnosti. In Finančný manažment. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1338-7065, 2012, č. 12, s. 45-51. Dostupné na : <http://www.financnymanazment.sk/2012/12-2012/Ekonomicky-reporting-zrkadlo-fungovania-spolocnosti/>