Počet záznamov: 1  

Zásady a princípy vedecko-výskumnej práce

  1. MICHALOVÁ, Valéria. Zásady a princípy vedecko-výskumnej práce. In Transformácia doktorandského vzdelávania : zborník vedeckých statí z riešenia projektu KEGA č. 001EU-4/2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3554-0, s. 5-16.