Počet záznamov: 1  

Rozdiely medzi IFRS a národnou legislatívou v oblasti derivátov

  1. PETRJÁNOŠOVÁ, Božena. Rozdiely medzi IFRS a národnou legislatívou v oblasti derivátov. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2013. ISSN 1335-2024, 2013, roč. 21, č. 1, s. 17-23.