Počet záznamov: 1  

Koncepčný rámec pre finančné výkazníctvo subjektov verejného sektora

  1. KRIŠKOVÁ, Zuzana. Koncepčný rámec pre finančné výkazníctvo subjektov verejného sektora. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : IURA EDITION, 2013. ISSN 1337-0197, 2013, roč. 8, č. 5, s. 8-10.