Počet záznamov: 1  

Tovar z iného členského štátu EÚ v daňovom priznaní k DPH a v kontrolnom výkaze

  1. FURMANÍK, Peter. Tovar z iného členského štátu EÚ v daňovom priznaní k DPH a v kontrolnom výkaze. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1335-7034, 2014, roč. 19, č. 3, s. 21-25.