Počet záznamov: 1  

Diagnostika nástrojov zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikov

  1. MATUŠOVIČ, Martin. Diagnostika nástrojov zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikov. In Ochrana hospodárskej súťaže - globálna hospodárska kríza III. : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3555-7, s. 250-257 [CD-ROM]. VEGA 1/1174/12 (50 percent), VEGA 1/0980/12 (50 percent)
    Ohlasy:
    [4] BAČIŠIN, Vladimír. Architektúra fondov rizikového kapitálu. In Ochrana hospodárskej súťaže - globálna hospodárska kríza V. : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4238-8. S. 26-33.
    [4] BAČIŠIN, Vladimír. Manažment fondov rizikového kapitálu. In Ochrana hospodárskej súťaže - globálna hospodárska kríza V. : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4238-8. S. 34-39.