Počet záznamov: 1  

Opravný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie

  1. HAMRANOVÁ, Eva. Opravný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. In Sociálne poistenie : odborný mesačník Sociálnej poisťovne. - Bratislava : Sociálna poisťovňa, 2014. ISSN 1337-9844, 2014, č. 4, s. [5-6] online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0185512/Casopis+Socialne+poistenie+04+%E2%94%80+2014.pdf>