Počet záznamov: 1  

Transformation of social services in the context of their deinstitutionalization in Slovakia

  1. KOVÁČOVÁ, Jaroslava - SZÜDI, Gábor. Transformation of social services in the context of their deinstitutionalization in Slovakia. In Znalosti pro tržní praxi 2014: média a komunikace v 21. století. Mezinárodní vědecká konference. Znalosti pro tržní praxi 2014: média a komunikace v 21. století : sborník z mezinárodní vědecké konference, konané 11. - 12. září 2014 v Olomouci. - Olomouc : Societas Scientiarum Olomucensis II., 2014. ISBN 978-80-87533-07-9, s. 546-555 CD-ROM. VEGA 1/0216/14, ITMS 26240120032.