Počet záznamov: 1  

Verný a pravdivý obraz: zamyslenie sa nad prístupom k zobrazeniu skutočností v účtovnej závierke z pozície účtovníctva a audítorstva

  1. MADĚRA, František - KAREŠ, Ladislav. Verný a pravdivý obraz: zamyslenie sa nad prístupom k zobrazeniu skutočností v účtovnej závierke z pozície účtovníctva a audítorstva. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2015. ISSN 1335-2024, 2015, roč. 23, č. 7-8, s. 46-51. VEGA 1/0069/13.
Počet záznamov: 1