Počet záznamov: 1  

Design of experiments in truck company

  1. KASELYOVÁ, Bibiana - TKÁČ, Michal. Design of experiments in truck company. - Registrovaný: SCOPUS. In Quality Innovation Prosperity. - Košice : Technická univerzita v Košiciach. ISSN 1335-1745, 2015, vol. 19, no. 1, pp. 45-58
    Ohlasy:
    [1] KMEŤOVÁ, Oľga - FREŇÁKOVÁ, Magdaléna. Is the protection of the rights of unsecured creditors in restructuring in the present reality? - Registrovaný: SCOPUS. In Investment management and financial innovations : international research journal. - Ukraine : Business Perspectives, 2015. ISSN 1810-4967, 2015, vol. 12, no. 4, pp. 154-160. VEGA 1/0292/13.
Počet záznamov: 1