Počet záznamov: 1  

Finančné výkazníctvo škôl a školských zariadení v roku 2016

  1. VEVERKOVÁ, Ingrid. Finančné výkazníctvo škôl a školských zariadení v roku 2016. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1336-9849, 2016, roč. 11, č. 5, s. 2-5.