Počet záznamov: 1  

Teoretické východiská konkurencie a súťaživosti

  1. TOKÁROVÁ, Mária. Teoretické východiská konkurencie a súťaživosti. - Registrovaný: Web of Science. In Competition. Conference. Competition : proceedings of 8th annual international scientific conference : Jihlava, Czech Republic 17. 5. 2016. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2016. ISBN 978-80-88064-25-1, p. 370-383 online. VEGA 1/0001/16, VEGA 1/0277/04
    Ohlasy:
    [3] KISEĽÁKOVÁ, Dana - ŠIRÁ, Elena - ŠOFRÁNKOVÁ, Beáta - ŠOLTÉS, Miroslava. Vplyv nezamestnanosti na konkurenčnú pozíciu krajiny. In: ROJÍK, S., Pospíšil, J.Z., zost. Competition. International scientific conference. Competition : proceedings of 9th annual international scientific conference : [18. 5. 2017, Jihlava, Česká Republika] [elektronický zdroj]. 1. vyd. Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. online, s. 362-371. ISBN 978-80-88064-31-2.