Počet záznamov: 1  

Výskum a vývoj v svetovom hospodárstve

  1. KUNYCHKA, Mykhaylo. Výskum a vývoj v svetovom hospodárstve. In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 713-718 online. KEGA 017EU-4/2015
    Ohlasy:
    [2] PÁSZTOROVÁ, Janka. Aktuálne zmeny v automobilovom priemysle a fúzie a akvizície. In Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 29.–30. novembra 2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4602-7. ISSN 2585-9412, s. 599-605 online. VEGA 1/0897/17.