Počet záznamov: 1  

Právny postup obce pri výkone správy daní a poplatkov

  1. HRTÁNEK, Ladislav. Právny postup obce pri výkone správy daní a poplatkov. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-7523, 2017, roč. 10, č. 9, s. 3-8.
Počet záznamov: 1