Počet záznamov: 1  

Indebtedness in Chosen Industrial Sectors with Regard to the Economic Development in the World

  1. ČULKOVÁ, Katarína - TAUŠOVÁ, Marcela - SHEJBALOVÁ MUCHOVÁ, Mária - DOMARACKÁ, Lucia - TAUŠ, Peter. Indebtedness in Chosen Industrial Sectors with Regard to the Economic Development in the World. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 1, s. 28-42.