Počet záznamov: 1  

Pripravovaná zmena systému odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2019

  1. DIANOVÁ, Zuzana. Pripravovaná zmena systému odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2019. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-7523, 2018, roč. 11, č. 7-8, s. 11-12.