Počet záznamov: 1  

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí

  1. MATLOVIČOVÁ, Iveta. Právne postavenie a platové pomery starostov obcí. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-7523, 2018, roč. 11, č. 11, s. 5-10.