Počet záznamov: 1  

Percepcia štylistických aspektov v interkultúrnom diškurze

 1. FORMULÁR EVIDENCIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI
  Č. záznamu0113274
  Časť A vyplní autor
  Prvý autorMelušová, Elena, % podiel: 100, počet autorských hárkov: 2,088
  NázovPercepcia štylistických aspektov v interkultúrnom diškurze
  Zdrojový dokumentIanua ad linguas hominesque reserata II : medzinárodná konferencia, 4. 9. 2009, Paríž. S. 124-154 [2,088 AH]. - Pariž : Národný inštitút východných jazykov a kultúr v Paríži / Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009
  Kategória publikacnej cinnostiABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
  Rok vykazovania2010
  Druh dokumentuRZB - rozpis článkov zo zborníkov
  Podpis autora
  Meno a podpis vedúceho katedry
  Dátum odovzdania podkladov
  Časť B vyplní pracovník fakultnej knižnice, resp. IDO
  Dátum a podpis prevzatia do IDO
  Spracovatel a dátum spracovania23.03.2016
  Časť C vyplní pracovník SEK
  Dátum a podpis prevzatia do SEK
  Dátum spracovania v ONS/BIO
  článok

  článok