Počet záznamov: 1  

Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov - determinanty konkurencieschopnosti

  1. Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov - determinanty konkurencieschopnosti : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 21. 11. 2006 / zostavil: Peter Fašung. -- Bratislava : AT Publishing, 2006. -- 63 s. : diagr., grafy, pozn., sch., tab. -- (Eruditio). -- Bibliogr. odkazy. Res. -- ISBN 80-88954-37-1

    I. Fašung, Peter

    37
    BA004

Počet záznamov: 1