Počet záznamov: 1  

Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie (IFRS) 2007

  1. Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie (IFRS) 2007 : vrátane Medzinárodných účtovných štandardov (IAS) a interpretácií k 1. januáru 2007 : úplné znenie všetkých Medzinárodných štandardov pre finančné vykazovanie k 1. januáru 2007. Zväzok II. -- London : International Accounting Standards Board, 2007. -- 1282 s. : príl., slovník, tab. -- Register. -- ISBN 978-80-968990-2-9

    657
    BA004