Počet záznamov: 1  

Ekonomické aspekty globalizácie z pohľadu znevýhodnenia regiónov

  1. Ekonomické aspekty globalizácie z pohľadu znevýhodnenia regiónov. Medzinárodná vedecká konferencia (16.-18.9.2008 : Zemplínska Šírava, Slovensko) Ekonomické aspekty globalizácie z pohľadu znevýhodnenia regiónov [elektronický zdroj] : zborník [prezentácií] z medzinárodnej vedeckej konferencie : [SEMAFOR '08] : Zemplínska Šírava, 16.-18.9.2008. -- Košice : [Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach], 2008. -- CD-ROM. -- Konferencia bola usporiadaná v rámci projektu AV4/0046/2007 "Výskumno-výstavné informačné a vzdelávacie centrum bioenergie", vedúci projektu doc. Ing. Matej Polák, PhD. - Príloha ku: Ekonomické aspekty globalizácie z pohľadu znevýhodnených regiónov

    I. Ekonomická univerzita v Bratislave.Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach ((Košice, Slovensko))

    502/504
    BA004