Počet záznamov: 1  

Aktuárska veda v teórii a v praxi

  1. Aktuárska veda v teórii a v praxi. Medzinárodná vedecká konferencia (7. : 26.11.2009 : Bratislava, Slovensko) Aktuárska veda v teórii a v praxi [elektronický zdroj] : (zborník recenzovaných príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie) : Bratislava, 26. november 2009. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. -- CD-ROM + príl.: program a zborník abstraktov. -- ISBN 978-80-225-2837-5

    I. Fakulta hospodárskej informatiky EU.Katedra matematiky ((Bratislava, Slovensko))
    II. Slovenská spoločnosť aktuárov ((Bratislava, Slovensko))

    368
    BA004