Počet záznamov: 1  

Ako chrániť zamestnancov pred pracovnou záťažou

  1. Tichý, Miroslav Ako chrániť zamestnancov pred pracovnou záťažou. (II.) / Miroslav Tichý. -- Postup pri hodnotení psychickej pracovnej záťaže. Kritériá zvýšenej psychickej pracovnej záťaže. Opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru zvýšenú psychickú pracovnú záťaž. Postup pri hodnotení senzorickej záťaže pri práci. Opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru zvýšenú senzorickú záťaž pri práci.

    In Finančný manažment a controlling v praxi : [odborný mesačník pre oblasť finančného riadenia]. -- Bratislava : Iura Edition, 2009. -- ISSN 1337-7574. -- Č. 12 (2009), s. 712-714

    I. Finančný manažment a controlling v praxi : [odborný mesačník pre oblasť finančného riadenia]. -- Č. 12 (2009), s. 712-714

    331.4
    BA004
Počet záznamov: 1