Počet záznamov: 1  

Strategic management journal

  1. Strategic management journal. -- New York : Wiley, 2010. -- ISSN 0143-2095