Počet záznamov: 1  

Trendy, výzvy a rizika v roce 2010

  1. Říhová, Judita Trendy, výzvy a rizika v roce 2010 / Judita Říhová. -- Grafy. -- České poisťovníctvo v súčasnej dobe. Finančná situácia poisťovní na českom trhu. Životné a neživotné poistenie. Distribučné kanály a marketingové kampane. Legislatívne zmeny a požiadavky Solvency II. Vývoj informačných systémov a konkurencia.

    In Bankovnictví : měsíčník vydavatelství Economia. -- Praha : Economia, 2009. -- ISSN 1213-4273. -- Roč. 17, č. 12 (2009), s. 24 - 25

    I. Bankovnictví : měsíčník vydavatelství Economia. -- Roč. 17, č. 12 (2009), s. 24 - 25

    368
    BA004