Počet záznamov: 1  

Rozhodovanie a systematické chyby: Nadmerný optimizmus

  1. Šinský, Michal Rozhodovanie a systematické chyby: Nadmerný optimizmus. (IV.) / Michal Šinský. -- VEGA 1/0276/08 - Optimizmus v konaní človeka. Tendencia považovať pozitívne udalosti za viac pravdepodobné v porovnaní s negatívnymi udalosťami. Rozdiely medzi plánom a skutočnosťou. Príklady nadmerného optimizmu z praxe.

    In Finančný manažment a controlling v praxi : [odborný mesačník pre oblasť finančného riadenia]. -- Bratislava : Iura Edition, 2009. -- ISSN 1337-7574. -- Č. 12 (2009), s. 690-692

    I. Finančný manažment a controlling v praxi : [odborný mesačník pre oblasť finančného riadenia]. -- Č. 12 (2009), s. 690-692

    65.012.4
    BA004
Počet záznamov: 1