Počet záznamov: 1  

Vzdelávanie pre potreby automobilového priemyslu

 1. Polák, Jozef Vzdelávanie pre potreby automobilového priemyslu / Jozef Polák, Anton Doktorov. -- Obr. -- Rozhovor s Ing. Antonom Doktorovom, PhD., námestníkom riaditeľa ŠIOV a s hlavným manažérom projektu PaedDr. Ľubomírom Galbavým, o tvorbe nových vzdelávacích programov v odbornom vzdelávaní pre potreby automobilového priemyslu.

  In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. -- Nitra : SlovDidac, 2009. -- ISSN 1335-003X. -- Roč. 17, č. 8 (2009), s. 1 - 2

  I. Doktorov, Anton
  II. Galbavý, Ľubomír
  III. Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. -- Roč. 17, č. 8 (2009), s. 1 - 2

  37
  BA004