Počet záznamov: 1  

Webová stránka k vyučovaniu strojovo orientovaných jazykov

 1. Parízková, Jana Webová stránka k vyučovaniu strojovo orientovaných jazykov / Jana Parízková, Frederik Ferencz. -- Obr. -- VEGA 1/0822/08/04 - Res. angl. slov. Bibliogr. odkazy - Téma ja skúmaná v rámci projektu VEGA 1/0822/08/04 - Strojovo orientované jazyky a ich využitie v praxi. Zoskupenie dokumentov z rôznych zdrojov do organizačnej štruktúry a formy na internete. Existujúce aplikácie. Navrhovaná web stránka a jej použitie.

  In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. -- Nitra : SlovDidac, 2009. -- ISSN 1335-003X. -- Roč. 17, č. 10 (2009)
  Slovenský učiteľ : príloha Technológie vzdelávania. -- Č. 10 (2009), s.7 - 9

  I. Ferencz, Frederik
  II. Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. -- Roč. 17, č. 10 (2009)
  III. Slovenský učiteľ : príloha Technológie vzdelávania. -- Č. 10 (2009), s.7 - 9

  681.324
  BA004
Počet záznamov: 1