Počet záznamov: 1  

Nároky zamestnancov z pracovnoprávnych vzťahov pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa a podmienky nároku na dávku garančného poistenia

  1. Strýčková, Jolana Nároky zamestnancov z pracovnoprávnych vzťahov pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa a podmienky nároku na dávku garančného poistenia / Jolana Strýčková. -- Obdobie hospodárskej krízy a finančné problémy zamestnávateľov. Neplatenie preddavkov na daň, sociálneho a zdravotného poistenia, meškanie s výplatou miezd. Práva a povinnosti zamestnávateľa podľa Zákonníka práce. Garančné poistenie. Platobná neschopnosť zamestnávateľa. Podmienky nároku na dávku garančného poistenia. Výška dávky garančného poistenia. Povinnosti pri poskytovaní dávky garančného poistenia. Vznik nároku na dávku garančného poistenia a jej výplatu.

    In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. -- Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. -- ISSN 1335-1508. -- Č. 1 (2010), s. 127-134

    I. Personálny a mzdový poradca podnikateľa. -- Č. 1 (2010), s. 127-134

    349.2
    BA004
Počet záznamov: 1