Počet záznamov: 1  

Účtovanie miezd v jednoduchom a podvojnom účtovníctve

  1. Strählová, Jarmila Účtovanie miezd v jednoduchom a podvojnom účtovníctve / Jarmila Strählová. -- Tab. -- Príklady z praxe, ako má podnikateľ postupovať pri výpočte miezd, odvodov do poisťovní a dane a ako ich má zaúčtovať. Charakteristika mzdy. Mzda z hľadiska daňového. Nezdaniteľná časť základu dane v roku 2009. Postup zamestnávateľa pri výpočte preddavku na daň v r. 2009. Daňový bonus v r. 2009. Mzda z hľadiska účtovného. Účtovanie miezd. Účtovanie miezd v sústave jednoduchého účtovníctva. Účtovanie miezd v sústave podvojného účtovníctva.

    In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. -- Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. -- ISSN 1335-1508. -- Č. 1 (2010), s. 3-47

    I. Personálny a mzdový poradca podnikateľa. -- Č. 1 (2010), s. 3-47

    331.2
    BA004