Počet záznamov: 1  

Nové pohľady na teóriu optimálnej menovej oblasti

  1. Muchová, Eva Nové pohľady na teóriu optimálnej menovej oblasti / Eva Muchová. -- Abstrakt

    In Tranzitívne ekonomiky v procese európskej integrácie : medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 50. výročia založenia NHF EU v Bratislave : Bratislava, 9. a 10. októbra 2003. -- [Bratislava] : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2003. -- 287 s.. -- ISBN ISBN 80-225-2218-X. -- S. 146

    I. Tranzitívne ekonomiky v procese európskej integrácie : medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 50. výročia založenia NHF EU v Bratislave Bratislava, 9. a 10. októbra 2003. -- S. 146
    BA004