Počet záznamov: 1  

Aktuálnosť paktu stability a rastu v období globálnej finančnej krízy

  1. Lisý, Ján Aktuálnosť paktu stability a rastu v období globálnej finančnej krízy / Ján Lisý. -- Graf, tab. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Fiškálna politika v kontexte eurozóny a nových členských štátov, hlavne Slovenska a Českej republiky. Fiškálna politika bola obmedzená maastrichtskými kritériami a Paktom stability a rastu, ktorý platí pre členov eurozóny. Základné znaky Paktu stability a rastu (PSR). Úloha fiškálnej politiky v čase finančnej kríze a globálnej hospodárskej recesie. Teoretický pohľad na nástroje fiškálnej politiky a ich účinnosť. Rozpočtový deficit a vládny dlh – problém udržateľnosti, relevantné údaje pre nové členské krajiny. Kritický pohľad na PSR a príčiny jeho neúspechu.

    In Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 5.-6. november 2009. -- Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2822-1. -- s. [1-10]

    I. Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislava, 5.-6. november 2009. -- s. [1-10]

    336.1/.5
    BA004
Počet záznamov: 1