Počet záznamov: 1  

K integrované námořní politice EU

  1. Kladiva, Jiří K integrované námořní politice EU / Jiří Kladiva. -- Správa Európskej únie o pokroku, v ktorej poukazuje na dosiahnuté výsledky integrovanej námornej politiky EÚ za posledné dva roky a zaoberá sa aj výhliadkami do budúcnosti. Pokrok v oblasti integrovanej námornej politiky. Sledovanie námorného priestoru. Medzinárodné riešenie námornej dopravy.

    In Logistika : měsíčník vydavatelství Ekonomia. -- Praha : Economia, 2009. -- ISSN 1211-0957. -- Roč. 15, č. 12 (prosinec 2009), s. 31

    I. Logistika : měsíčník vydavatelství Ekonomia. -- Roč. 15, č. 12 (prosinec 2009), s. 31

    656.6
    BA004