Počet záznamov: 1  

Transferové oceňovanie v teórii a praxi

  1. Luknárová - Kutišová, Dalila Transferové oceňovanie v teórii a praxi. 4 / Dalila Luknárová - Kutišová. -- Metódy transferového oceňovania. Úloha metód transferového oceňovania. Princíp fungovania jednotlivých metód transferového oceňovania. Metóda nezávislej trhovej ceny (CUP). Metóda následného predaja. Metóda zvýšených nákladov (C+). Metóda delenia zisku. Metóda čistého obchodného rozpätia. Príklady.

    In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. -- Bratislava : SÚVAHA, 2009. -- ISSN 1335-2024. -- Roč. 17, č. 12 (2009), s. 399-404

    I. Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. -- Roč. 17, č. 12 (2009), s. 399-404

    657.9
    BA004
Počet záznamov: 1