Počet záznamov: 1  

Chytrý marketing v těžkých časech

  1. Chatterjee, Rabikar Chytrý marketing v těžkých časech / Rabikar Chatterjee. -- Investovať peniaze do reklamy v čase recesie - absolútna nutnosť v záujme udržania lojálneho zákazníka. Snaha firiem znižovať ceny. Ponuka balenia s menším obsahom, alebo ponuka produktov typu dva plus jeden zdarma. Nový produkt na trhu, prilákanie pozornosti - prínos v dobe recesie. Potreba rozoznať kľúčové zákaznícke segmenty. Typy pre šikovné zníženie nákladov. Myslenie v dlhodobých perspektívach.

    In Marketing magazine. -- Praha : Mladá fronta, 2009. -- ISSN 1211-7315. -- Roč. 13, č. 11/12 (listopad/prosinec 2009), s. 24-25

    I. Marketing magazine. -- Roč. 13, č. 11/12 (listopad/prosinec 2009), s. 24-25

    339.138
    BA004
Počet záznamov: 1