Počet záznamov: 1  

Teoretické prístupy k finančnej kríze

  1. Piovarčiová, Veronika Teoretické prístupy k finančnej kríze / Veronika Piovarčiová. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Globálna finančná a hospodárska kríza sa dotýka každej krajiny, jej dopady pociťujú všetky oblasti ekonomiky, každý ekonomický subjekt. Otázka prečo došlo k jej vzniku v takej šírke a intenzite je dnes na programe dňa. Teoretici ako aj praktickí ekonómovia sa rôznia v názoroch a v dôsledku toho navrhujú aj rôzne spôsoby riešenia. Na Slovensku sa finančná kríza prejavila nepriamo prostredníctvom hospodárskej krízy, vyvolanej nižším dopytom zahraničných subjektov po slovenských tovaroch a službách. Vzhľadom na silnú prepojenosť slovenského finančného sektora na domácu ekonomiku predstavuje hospodárska kríza hrozbu aj pre stabilitu finančného sektora.

    In Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 5.-6. november 2009. -- Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2822-1. -- s. [1-6]

    I. Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislava, 5.-6. november 2009. -- s. [1-6]

    330.33
    BA004