Počet záznamov: 1  

Makroekonomické a mikroekonomické dopady finančnej krízy na automobilový priemysel

  1. Přívarová, Magdaléna Makroekonomické a mikroekonomické dopady finančnej krízy na automobilový priemysel / Magdaléna Přívarová. -- Graf, tab. -- VEGA 217 - Res. angl., slov. bibliogr. odkazy - Popri trhu s nehnuteľnosťami zasiahla svetová finančná kríza veľmi citeľne automobilový priemysel. Vo všetkých ekonomicky vyspelých štátoch má tento sektor kľúčové postavenie v ekonomike. Príčiny krízy automobilového priemyslu. Možné východiská - opatrenia prijímané zo strany automobiliek a zo strany vlád.1. a 2. vlna šrotovného.

    In Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 5.-6. november 2009. -- Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2822-1. -- s. 1-6

    I. Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislava, 5.-6. november 2009. -- s. 1-6

    629
    BA004
Počet záznamov: 1