Počet záznamov: 1  

(De) Motivácia tvorby úspor na začiatku 21. storočia

  1. Rozborilová, Dária (De) Motivácia tvorby úspor na začiatku 21. storočia / Dária Rozborilová. -- VEGA 1/4653/07 - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Úspory domácností nepochybne predstavujú jeden z nosných zdrojov investícií. Identifikácia tých determinantov, ktoré motivujú, resp. demotivujú domácnosti sporiť. Ich poznanie vytvára priestor pre voľbu nástrojov, ktoré môžu korigovať nežiaduce správanie domácností.

    In Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 5.-6. november 2009. -- Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2822-1. -- s. [1-5]

    I. Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislava, 5.-6. november 2009. -- s. [1-5]

    330.567
    BA004
Počet záznamov: 1