Počet záznamov: 1  

Otvorenosť slovenskej ekonomiky a jej vzťah k maroekonomickému vývoju

  1. Skalák, Pavol Otvorenosť slovenskej ekonomiky a jej vzťah k maroekonomickému vývoju / Pavol Skalák. -- Graf, tab. -- VEGA 1/10561/09 - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Makroekonomický vývoj Slovenska ako malej a otvorenej ekonomiky je vo veľkej miere determinovaný vývojom vonkajších ekonomických vzťahov. Viaceré štúdie dokázali, že viac otvorené krajiny zažívajú rýchlejší rast produktivity. Príspevok sa zaoberá významom zahraničného obchodu pre hospodársky rast krajiny. Posudzuje otvorenosť ekonomiky Slovenskej republiky, jej vývoj a postavenie v rámci Európskej únie. Analyzuje vzťah zahraničného obchodu a hospodárskeho rastu v podmienkach Slovenskej republiky v rokoch 1995 až 2009.

    In Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 5.-6. november 2009. -- Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2822-1. -- s. [1-6]

    I. Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislava, 5.-6. november 2009. -- s. [1-6]

    339.5
    BA004
Počet záznamov: 1