Počet záznamov: 1  

Komparácia CPI Slovenskej republiky so štátmi eurozóny

  1. Vongrej, Marián Komparácia CPI Slovenskej republiky so štátmi eurozóny / Marián Vongrej. -- Obr., tab. -- VEGA 1/4653/07 - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Korupcia a vnímanie korupcie. Index vnímania korupcie v podmienkach Slovenskej republiky a jeho komparácia s krajinami EÚ 27. Hodnotenie krajín EÚ podľa Indexu vnímania korupcie 2008. Vývoj Indexu vnímania korupcie v členských krajinách EÚ 27.

    In Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 5.-6. november 2009. -- Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2822-1. -- s. [1-7]

    I. Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislava, 5.-6. november 2009. -- s. [1-7]

    343
    BA004
Počet záznamov: 1