Počet záznamov: 1  

Konkurencieschopnosť slovenského priemyslu v porovnaní s vybranými krajinami EÚ

  1. Havettová, Miroslava Konkurencieschopnosť slovenského priemyslu v porovnaní s vybranými krajinami EÚ / Miroslava Havettová. -- Grafy, tab. -- Res. angl., slov. bibliogr. odkazy - Slovensko patrí v oblasti inovácií a aplikovania výsledkov vedy a výskumu k menej rozvinutým krajinám EÚ. Za slabú inovačnú výkonnosť, ktorá sa prejavuje nízkou konkurencieschopnosťou môžeme pokladať dlhý proces ekonomickej a sociálnej transformácie a tiež neefektívne fungovanie inovačného systému. Bez reálneho systémového prístupu k riešeniu a podporovaniu vedy a výskumu nebude Slovensko schopné napredovať, a ani konvergovať k stavu vedy a výskumu vo vyspelých ekonomikách v rámci EÚ ani sveta.

    In Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 5.-6. november 2009. -- Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2822-1. -- S. [1-4]

    I. Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislava, 5.-6. november 2009. -- S. [1-4]

    338.1
    BA004