Počet záznamov: 1  

Makroekonomické aspekty konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne

 1. Muchová, Eva Makroekonomické aspekty konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : výskumný projekt VEGA č. 1/4653/07, doba riešenia 2007-2009 : záverečná správa / zodpovedná riešiteľka Eva Muchová. -- Bratislava, 2009. -- [100] s. -- VEGA 1/4653/07

  I. Martincová, Marta
  II. Lisý, Ján
  III. Hontyová, Kajetána
  IV. Matoušková, Eleonóra
  V. Piovarčiová, Veronika
  VI. Rozborilová, Dária
  VII. Táncošová, Judita
  VIII. Brinčíková, Zuzana
  IX. Černáková, Ivana
  X. Novák, Marcel
  XI. Gonda, Vladimír
  XII. Trnovský, Karol
  XIII. Vongrej, Marián

  339.73
  BA004

Počet záznamov: 1