Počet záznamov: 1  

Rozvoj znalostnej ekonomiky v kontexte s vednotechnickou, inovačnou a sociálnou politikou a rast jej konkurencieschopnosti

  1. Mikulec, Vladimír Rozvoj znalostnej ekonomiky v kontexte s vednotechnickou, inovačnou a sociálnou politikou a rast jej konkurencieschopnosti / Vladimír Mikulec. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Dynamický rozvoj znalostnej ekonomiky a rast jej konkurencieschopnosti si vyžaduje plne využiť znalosti ľudí, ich schopnosť pracovať s neustále novými informáciami, tvoriť nové poznatky, špičkové technológie a využívať ich v praxi. Kľúčové pre rozvoj znalostnej ekonomiky a rast konkurencieschopnosti sú oblasti ako veda, výskum a inovácie, informačná spoločnosť; podnikateľské prostredie, vzdelanie a zamestnanosť. Rozvoj uvedených oblastí je cieľom vednotechnickej, inovačnej a sociálnej politiky.

    In Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 5.-6. november 2009. -- Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2822-1. -- S. [1-6]

    I. Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislava, 5.-6. november 2009. -- S. [1-6]

    65.012.4
    BA004
Počet záznamov: 1