Počet záznamov: 1  

Opravné položky v účtovníctve podnikateľov a IAS/IFRS

  1. Hvastová, Jozefína Opravné položky v účtovníctve podnikateľov a IAS/IFRS / Jozefína Hvastová. -- Tab. -- VEGA 1/0656/08 - Res. angl. Bibliogr. odkazy - Tvorba opravných položiek. Legislatívna úprava tvorby opravných položiek. Medzinárodný účtovný štandard IAS 36 - zníženie hodnoty aktív. Určenie spätne získateľnej čiastky v IAS 36. Účtovné zachytenie tvorby opravných položiek. Zúčtovanie opravných položiek.

    In Podpora inovačného rozvoja v Slovenskej republike : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice, 14.10.2009. -- Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 987-80-225-2824-5. -- S. [1-8]

    I. Podpora inovačného rozvoja v Slovenskej republike : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Košice, 14.10.2009. -- S. [1-8]

    657.4
    BA004