Počet záznamov: 1  

V nejlepších letech

  1. V nejlepších letech. -- Grafy. -- Prieskum agentúry Mather, ktorý sa týkal marketingových aktivít firiem smerovaných k cieľovej skupine ľudí vo veku nad 55 rokov. Pozícia generácie 55+. Podiel na celkovom maloobchodnom obrate. Hodnotenie životnej úrovne ľudí 55+. Absencia reklamy určenej pre túto generáciu. Podiel firiem, ktoré vydávajú významnú časť svojho marketingového rozpočtu na komunikáciu so skupinou 55+ je zanedbateľný.

    In TREND marketing : měsíčník pro marketingový management. -- Praha : Economia, 2009. -- ISSN 1214-9594. -- Roč. 5, č. 12 (Prosinec 2009), s. 20-21

    I. TREND marketing : měsíčník pro marketingový management. -- Roč. 5, č. 12 (Prosinec 2009), s. 20-21

    339.138
    BA004
Počet záznamov: 1