Počet záznamov: 1  

Štatistické metódy v ekonómii

  1. Štatistické metódy v ekonómii. Odborný seminár (5. : 7.-9.9.2011 : Podhájska, Slovensko) Štatistické metódy v ekonómii : 3. odborný seminár, Jarabá 9.-12. september 2009. -- Bratislava : [Katedra štatistiky], 2009. -- 19 s. -- VEGA 1/4586/07 - VEGA 1/0437/08 - IPG 23/2009 - IPG 21/2008 - IPGM 2317117

    I. Fakulta hospodárskej informatiky EU.Katedra štatistiky ((Bratislava, Slovensko))

    519.2
    BA004

Počet záznamov: 1