Počet záznamov: 1  

10. výročie založenia Nadácie prof. Ing. Júliusa Pázmána v Košiciach

  1. Čarnický, Štefan 10. výročie založenia Nadácie prof. Ing. Júliusa Pázmána v Košiciach / Štefan Čarnický

    In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave. -- Roč. 8, č. 4 (2003), s. 42-43

    I. Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Roč. 8, č. 4 (2003), s. 42-43
    BA004
Počet záznamov: 1